Ποιοί είμαστε

Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο της DRAXIS.

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρίας σε θέματα περιβαλλοντικών τεχνολογιών και ειδικότερα σχετικά με περιβαλλοντικές μελέτες, περιβαλλοντικό λογισμικό, γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα, περιβαλλοντικές μετρήσεις και υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η DRAXIS, ιδρύθηκε το 2000 στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον ευρύτερο τομέα του περιβάλλοντος και της πληροφορικής. Η εμπειρία της εταιρίας, καθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό της εγγυώνται την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθιστώντας την τον δικό σας προσωπικό σύμβουλο και αξιόπιστο συνεργάτη. 

Η εταιρία εφαρμόζει για τις υπηρεσίες της, σύστημα ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, ενώ είναι πιστοποιημένη με τo πρότυπο ISO 14001:2004 περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 Η DRAXIS είναι μέλος των:

Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Π.Β.Ε)

 

International Society for Environmental Information Sciences (ISEIS)

International Environmental Modelling & Software Society (IEMSS)

 

 

Υπηρεσίες

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με δεκάδες εγκεκριμένες μελέτες στο ενεργητικό της, η DRAXIS διαθέτει εκτενή εμπειρία για την ολοκληρωμένη εκπόνηση και διαχείριση περιβαλλοντικών μελετών σε θέματα σχετικά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, πρόβλεψη ρύπανσης και βιομηχανικών ατυχημάτων. ... 

Επιπλέον, η εταιρία αναλαμβάνει συμβουλευτικό ρόλο σε θέματα σχετικά με:

  • Ανάλυση επιπτώσεων από εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών και μέτρων. 
  • Ενεργειακά θέματα, θέματα αέριας ρύπανσης και περιβαλλοντικής  ευαισθητοποίησης. 

Η DRAXIS έχει αναπτύξει σημαντική δράση στον τομέα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αναλαμβάνοντας μελέτες για ερευνητικά προγράμματα σε όλο τον κύκλο ζωής τους - από τη σύλληψη της ιδέας και τη σύσταση της κοινοπραξίας, μέχρι την υλοποίηση των τεχνικών κομματιών και τη διαχείριση του έργου. ...

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής οδήγησε τη DRAXIS στην ανάπτυξη υποδομής (σχεδιασμός αρχών λειτουργίας και ανάλυση απαιτήσεων) περιβαλλοντικού λογισμικού. Η υψηλή εξειδίκευση της εταιρίας σε συνδυασμό με τη χρήση state-of-the-art τεχνολογιών, της επιτρέπει να αναπτύσσει εξειδικευμένες εφαρμογές και βάσεις δεδομένων σε θέματα σχετικά με μετρήσεις και παρακολούθηση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. ... 


Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

ENVI4ALL-See the air quality in your area Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Πρόσφατα έργα