Συνεργάτες


Δραστηριοποιείται στην εκπόνηση μελετών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον ευρύτερο τομέα του περιβάλλοντος.


Έργα στα οποία έχει συμμετάσχει:

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα