Συνεργάτες


Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) ιδρύθηκε το 2000 ως τμήμα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

Αποστολή του Ι.ΜΕΤ. είναι η:

  • Διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας
  • Επιστημονική υποστήριξη και τεκμηρίωση προς τους φορείς λήψης αποφάσεων
  • Συμβολή στη διαμόρφωση Ελληνικών προτύπων
  • Επιμόρφωση και διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας
  • Εκπροσώπηση της Ελλάδας σε Διεθνείς Οργανισμούς

Έργα στα οποία έχει συμμετάσχει:

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα