Συνεργάτες


Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.


Έργα στα οποία έχει συμμετάσχει:

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα