Πελάτες

Η DRAXIS έχει δυναμική παρουσία σε έργα του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα αλλά και σε ερευνητικά έργα σε συνεργασία με Ερευνητικά Ιδρύματα και άλλους Τεχνολογικούς φορείς.

Από τη λίστα που ακολουθεί, επιλέξτε τον φορέα που επιθυμείτε για να δείτε τα συσχετιζόμενα με αυτόν  έργα της εταιρίας.

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα