Πελάτες

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας  (ΓΓΕΤ)


Έργα τα οποία έχει ζητήσει να υλοποιηθούν:

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα