Πελάτες

Μ.Μ.Τ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΩΝ

 Οι υπηρεσίες που παρέχει αφορούν μελέτες τεχνικών έργων,συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τεχνικά θέματα και θέματα κατασκευών, υπηρεσίες επίβλεψης και υπηρεσίες διαχείρισης έργων.


Έργα τα οποία έχει ζητήσει να υλοποιηθούν:

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα