Πελάτες

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CFCU) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Κεντρική Υπηρεσία Χρηματοδοτήσεων και Συμβάσεων (CFCU) του Υπουργείου Οικονομικών της Ρουμανίας


Έργα τα οποία έχει ζητήσει να υλοποιηθούν:

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα