Νέα

Εγκρίθηκε πρόταση της DRAXIS στα πλαίσια του έργου FINODEX,  ενός από τους 16 accelerators του FIWARE . Πρόκειται για το έργο  “ ENVI4ALL: Προσωποποιημένη πληροφόρηση σχετικά με τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης με βάση ανοιχτά...
Οι Περιβαλλοντικοί Στόχοι που τέθηκαν για το έτος 2014, εκπληρώθηκαν κατά 40% (2 στους 5 στόχους) .   Ο στόχος της ανακύκλωσης 1,0 kg μπαταριών/εργαζόμενο, ανακύκλωσης συσκευασιών 80lt/εργαζόμενο και ανακύκλωσης χαρτιού...
Μετά την έγκριση των έργων STEP και FATIMA από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τρίτο έργο της DRAXIS εγκρίθηκε στα πλαίσια του προγράμματος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Horizon 2020. Πρόκειται για το έργο “ NATCONSUMERS : NATural...
Δύο νέα ευρωπαϊκά έργα της DRAXIS εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία, Horizon 2020. Το έργο “ STEP : Societal and political engagement of young people in environmental issues" (H2020-YOUNG) έχει...
H ελληνική Huffington Post επισημαίνει την DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε. ως μία από τις πολλά υποσχόμενες ελληνικές εταιρείες που “έχουν στρέψει το βλέμμα προς τα άστρα”. Η DRAXIS συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος...
O κος Κοσμίδης δημοσίευσε  άρθρο σχετικά με την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις υπηρεσίες cloud  περισσότερα
Η DRAXIS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕ συμμετείχε στην ημερίδα "Το ΥΠΕΚΑ μετράει τις επιδόσεις του: Εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων – Ηλεκτρονικό...
"DEVELOPING AN INTELLIGENT DECISION SUPPORT SYSTEM FOR ENVIRONMENTALLY OPTIMIZED IRRIGATION MANAGEMENT USING SENSORS, REMOTE SENSING AND METEOROLOGICAL FORECAST – THE ENORASIS PROJECT". Tekes S., Symeonidis P., Simeonidou M., Syropoulou P. Η παραπάνω εργασία δημοσιεύτηκε στα πλαίσια του Balkan Agriculture Congress  στην Τουρκία....
Η DRAXIS σε συνεργασία με την LDK Consultants αναλαμβάνει την υλοποίηση περιβαλλοντικής βάσης δεδομένων και εφαρμογής για την διαχείριση έργων ελέγχου της ρύπανσης στην περιοχή της Μεσογείου. Το έργο υλοποιείται για...
H DRAXIS αναλαμβάνει  την υλοποίηση της διαδικτυακής εφαρμογής χωρικής αποτύπωσης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων του έργου:  RECLAIM  - LIFE12 ENV/GR/000427. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη  σελίδα...

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα