Νέα

Στο πλαίσια της εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (σύμφωνα με το πρότυπο 14001:2004), η DRAXIS το έτος 2012 ανακύκλωσε: 1,13 kg μπαταριών / εργαζόμενο 73 lt  άδειων συσκευασιών / εργαζόμενο 23 kg χαρτιού /...
Η DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε. ανέλαβε, ως υπεργολάβος της εταιρίας INFO TRIP Α.Ε., την υλοποίηση μέρους του έργου: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ...
Η DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε. ανέλαβε, ως υπεργολάβος της εταιρίας INFO TRIP Α.Ε., την υλοποίηση μέρους του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...
Το Ερευνητικό Πρόγραμμα AGROCLIMA διερευνά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε γεωργικά παράκτια περιβάλλοντα (π.χ. δέλτα ποταμών), τα οποία αποτελούν τα πιο παραγωγικά, αλλά παράλληλα και τα πιο ευαίσθητα...
Στην Ένωση Εταιριών Draxis Περιβαλλοντική Α.Ε.- Scientact Α.Ε. ανατέθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα το έργο Προμήθεια και Εγκατάσταση Τηλεμετρικών Σταθμών Παρακολούθησης φυσικοχημικών...
H DRAXIS A.E. ως τεχνικός σύμβουλος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του συγχρηματοδοτούμενου διακρατικού έργου SHARP "Sustainable Hydroassesment & Groundwater Recharge Projects", παρεβρέθηκε στην 3η συνάντηση εταίρων, στο Udine της Ιταλίας, με...
Εκπρόσωπηση εταίρου έργου SHARP.
Η ένωση των εταιριών ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.- ΔΡΑΞΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε. επιλέχθηκε ώστε να παρέχει υπηρεσίες ειδικού επιστήμονα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος...
Νέο έργο υπηρεσιών ειδικού επιστήμονα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg IVC «SHARP, Sustainable Hydro Assessment and Groundwater Recharge Projects»
Στο πλαίσια της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008 και 14001:2004), η DRAXIS το έτος 2010, ανακύκλωσε: 6 kg ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών / εργαζόμενο, 0,9 kg...
ISO 14001: Δείκτες Παρακολούθησης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Η DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε., έχοντας πολυετή εμπειρία στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και προμελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων με σκοπό την έκδοση ή...
Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων κια Υγραερίου
Στο πλαίσιο της μελέτης που υλοποιεί η EXERGIA S.A και η ILF Consulting Engineers για την Trans-Balkan Pipeline B.V., η DRAXIS Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία την μελέτη εκτίμησης της διασποράς των Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (Volatile Organic Compounds) κατά...
Εκτίμηση διασποράς ΠΟΕ για το έργο του αγωγού αργού πετρελαίου Burgas - Αλεξανδρούπολη.

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα