Νέα

Επιτυχώς αξιολογήθηκαν οι παρακάτω 3 προτάσεις που η DRAXIS μαζί με συνεργάτες της περιέγραψε προκειμένου να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΕΠΑΝ ΙΙ, δράση ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Α.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ": Έργό "ΓΕΩΚΛΙΜΑ:...
Επιτυχής αξιολόγηση 3 προτάσεων της δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ του ΕΠΑΝ-ΙΙ
Η DRAXIS ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο "Ανάπτυξη συστήματος πληροφοριών για την Περιοχή της Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης"  στο οποίο συμμετείχε σαν υπεργολάβος. H DRAXIS αξιοποιώντας την τεχνολογική της γνώση και...
H DRAXIS προσφέρει μια πλατφόρμα εφαρμογών για Εταιρίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης με στόχο την αξιοποίηση της πληροφορίας και την ενοποίηση των συστημάτων λογισμικού που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα σε αυτές....
Εφαρμογές Λογισμικού για ΔΕΥΑ
Ψηφίστηκε ο νέος νόμος για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ με σκοπό την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, απλοποιώντας έτσι τις διαδικασίες αδειοδότησης για την λειτουργία έργων ΑΠΕ. Βασικό στοιχείο του...
Νέος νόμος για την επιτάχυνση των έργων ΑΠΕ. Υπηρεσίες Αδειοδότησης Φωτοβολταϊκών & έργων ΑΠΕ
Η DRAXIS ολοκλήρωσε με επιτυχία μια σερά από έργα που αφορούσαν δράσεις προώθησης των ευρυζωνικών υποδομών Δήμων και Νομαρχιών της Ελλάδας. H DRAXIS αξιοποιώντας την τεχνολογική της γνώση και συγκεκριμένα την πλατφόρμα...
H DRAXIS ολοκλήρωσε με επιτυχία εφαρμογή GIS για την υποστήριξη των τουριστών και επισκεπτών του Δήμου Βέροιας στα πλαίσια του Έργου του έξυπνου Οικισμού του Κέντρου Βέροιας. Η εφαρμογή, βασισμένη στην πλατφόρμα...
Η DRAXIS ολοκλήρωσε επιτυχώς, από κοινού με την εταιρία ΓΝΩΣΙΣ COMPUTERS, το έργο «Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Λαμιέων», του Δήμου Λαμιέων. Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και εγκατάσταση Γεωγραφικού Πληροφοριακού...
Η DRAXIS ολοκλήρωσε επιτυχώς, από κοινού με την Κυπριακή εταιρία Συμβούλων NEMAG LTD (HRm Consultants) το έργο «Ανάπτυξη Εφαρμογής Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών σε περιβάλλον ArcGis και Ανάπτυξη Υποσυστήματος Ασφαλείας» για...
Η DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε., στο πλαίσιο του προγράμματος  "Ανάπτυξη Γυναικείας Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας" εντάχθηκε στο Μητρώο Θεματικών Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων του ΕΟΜΜΕΧ με Α.Μ.:  ΜΣ-1511 και...
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.
Η DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε., στα πλαίσια του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004, προέβει σε εθελοντική αντιστάθμιση 10 τόνων εκπεμπόμενου CO 2 ,...
Εθελοντική Αντιστάθμιση Εκπομπών CO2

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα