Νέα

Στο πλαίσια της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2001 και 14001:2004), η DRAXIS το έτος 2009, ανακύκλωσε: ·          3 kg ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών /...
ISO 14001: Δείκτες παρακολούθησης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της DRAXIS για το 2009.
Η DRAXIS ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο: « ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΣΓΠ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» , το οποίο υλοποιήθηκε...
Η DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε. θα συμμετέχει στην 19η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών GIS που διοργανώνει η Marathon Data Systems στην Αθήνα από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου 2009. Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο Ξενοδοχείο Crowne Plaza (πρώην Holiday Inn,...
Συμμετοχή DRAXIS στην 19η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών GIS
Η DRAXIS ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής άντλησης πληροφοριών σχετικών με τις θέσεις επιταχυνσιογράφων στα πλαίσια του προγράμματος NERIES (Activity Number: JRA4)", του έργου με τίτλο...
 Η DRAXIS ανέλαβε, από κοινού με την εταιρία ΓΝΩΣΙΣ COMPUTERS, την υλοποίηση του έργου «Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Λαμιέων», από το Δήμο Λαμιέων.Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και εγκατάσταση Γεωγραφικού...
Η DRAXIS ανέλαβε, υπεργολαβικά από την εταιρία DATA CONCEPT A.E., την υλοποίηση μέρους του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ», του Δήμου...
Η DRAXIS ανέλαβε, υπεργολαβικά από την εταιρία IMC Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνιών Α.Ε., την υλοποίηση μέρους του έργου: «Ανάπτυξη έξυπνου οικισμού στην πόλη της Βέροιας του Δήμου Βέροιας της Γενικής Γραμματείας...
Η DRAXIS ανέλαβε, από κοινού με τις εταιρίες INFO TRIP A.E. & DOTSOFT, την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου και Υπηρεσίες Προστιθέμενης αξίας ηλεκτρονικού τουρισμού στη ΝΑ ΡΟΔΟΠΗΣ», από το...
Σήμερα σε συνάντηση με την ΕΠΠΕ του Έργου 615 στην Κεντρική Υπηρεσία της Εθνική Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αποφασίστηκε ομόφωνα η Οριστική Παραλαβή του Έργου: « Αυτοματοποίηση Συστήματος Αρχειοθέτησης &...
Από σήμερα αρχίζει η λειτουργία του νέου διαδικτυακού τόπου της DRAXIS . Ελπίζουμε να μπορέσουμε να παρέχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη πληροφόρηση για τις δραστηριότητες της εταιρίας καθώς και για θέματα γενικού...
Νέο site DRAXIS

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα