Νέα

Η DRAXIS πιστοποιήθηκε από την από την TUV AUSTRIA HELLAS για το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών , ISO 27001:2005 , για τον τομέα:  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ...
Πιστοποίηση DRAXIS Α.Ε. σύμφωνα με το ISO 27001:2005
H DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε. είναι ο βασικός χορηγός του  4ου διεθνούς συνέδριου για τις Τεχνολογίες Πληροφοριών στην Περιβαλλοντική Μηχανική (ITEE2009)  που στοχεύει να παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες...
H DRAXIS A.E. χρηματοδoτεί το 4ο Διεθνές Συνέδριο για τις Τεχνολογίες Πληροφοριών στην Περιβαλλοντική Μηχανική (ITEE2009)
Στο πλαίσια της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2001 και 14001:2004), η DRAXIS το έτος 2008, ανακύκλωσε: 5 kg ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών / εργαζόμενο, 0,5 kg μπαταριών /...
ISO 14001: Δείκτες παρακολούθησης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της DRAXIS για το 2008.
Το ολοκληρωμένο έργο  ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΡΑΧΜΗ ΙΙ , στο οποίο συμμετείχε η DRAXIS ως εταίρος, συμπεριλήφθηκε στα οχτώ Καλά Παραδείγματα ιστοσελίδας έργου του προγράμματος LIFE της E.C. H DRAXIS ήταν υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και...
Επαινος της E.C. για το έργο LIFE  ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΡΑΧΜΗ ΙΙ
Η DRAXIS συμμετέχει στην κοινοπραξία υλοποίησης του έργου 'Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση Μηχανογραφημένου Συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την Οικονομική Ανάλυση της Χρήσης Ύδατος και την Εφαρμογή των...
Νεο έργο για το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας
Η DRAXIS σε συνεργασία με τις εταιρίες ΛΔΚ-Σύμβουλοι Μηχανικοί και ΛΔΚ-ΟΙΚΟ ολοκλήρωσε το Σύστημα διαχείρισης περιβαλλοντικών μελετών ENIASS (Environmental Impact Assessment Studies Computer System). Πρόκειται για ένα βοηθητικό εργαλείο...
Σύστημα διαχείρισης περιβαλλοντικών μελετών ENIASS
Στο πλαίσια της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2001 και 14001:2004), η DRAXIS το έτος 2007, ανακύκλωσε: 2 kg ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών / εργαζόμενο, ...
ISO 14001: Δείκτες παρακολούθησης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της DRAXIS για το 2007

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα