Νέα

04/01/2010 - ISO 14001: Δείκτες παρακολούθησης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της DRAXIS για το 2009.

Στο πλαίσια της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2001 και 14001:2004), η DRAXIS το έτος 2009, ανακύκλωσε:

·         3 kg ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών / εργαζόμενο,

·         0,64 kg μπαταριών / εργαζόμενο,

·         27 kg χαρτιού / εργαζόμενο,

·         106 lt άδειων συσκευασιών / εργαζόμενο.

Επιπρόσθετα, μείωσε κατά 3% την συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

 

Με τον τρόπο αυτό η DRAXIS βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος!

 

Η DRAXIS το 2009 διέθεσε για την Περιβαλλοντική της Διαχείριση τους εξής πόρους:

·         52 ανθρωποώρες/έτος για εργασίες Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,

·         5 ανθρωποώρες/έτος για επικοινωνία και επαφές σχετικά με την Περιβαλλοντική Διαχείριση,

·         8,5 ανθρωποώρες/έτος για διορθωτικές κινήσεις που αφορούν το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

ISO 14001: Δείκτες παρακολούθησης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της DRAXIS για το 2009.

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα