Νέα

12/03/2010 - Έργα GIS για ΟΤΑ στο πλαίσιο προώθησης της Ευρυζωνικότητας

Η DRAXIS ολοκλήρωσε με επιτυχία μια σερά από έργα που αφορούσαν δράσεις προώθησης των ευρυζωνικών υποδομών Δήμων και Νομαρχιών της Ελλάδας. H DRAXIS αξιοποιώντας την τεχνολογική της γνώση και συγκεκριμένα την πλατφόρμα γεωγραφικών εφαρμογών WEB-G-Maps ανέπτυξε διαδικτυακές εφαρμογές διάχυσης της χωρικής πληροφορίας. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να πλοηγηθούν σε ένα διαδραστικό χάρτη, να πάρουν πληροφορία για τα διάφορα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής, να δημιουργήσουν μια διαδρομμή κλπ.

Σχετικά έργα:

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα