Νέα

08/12/2009 - Ολοκλήρωση Έργου GIS για τη Ν.Α. Καβάλας

Η DRAXIS ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΣΓΠ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ», το οποίο υλοποιήθηκε από την ένωση εταιριών DRAXIS - IMC για τη  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας στο πλαίσιο του Μέτρου 2.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Το έργο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που εστιάζει σε δύο βασικούς τομείς της περιοχής, την ποιότητα των υδάτων και την καταπολέμηση του δάκου στις ελαιοκαλλιέργειες.  Παράλληλα εστιάζει και στον πολίτη, παρέχοντάς του πολύτιμη περιβαλλοντική πληροφορία.

Δείτε τα αποτελέσματατου έργου από το διαδικτυακό τόπο: http://waterquality.kavala.gr/

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα