Νέα

02/06/2010 - Νέος νόμος για την επιτάχυνση των έργων ΑΠΕ. Υπηρεσίες Αδειοδότησης Φωτοβολταϊκών & έργων ΑΠΕ

Ψηφίστηκε ο νέος νόμος για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ με σκοπό την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, απλοποιώντας έτσι τις διαδικασίες αδειοδότησης για την λειτουργία έργων ΑΠΕ. Βασικό στοιχείο του νόμου είναι η απεμπλοκή του ΥΠΑΝ από την λήψη της άδειας ηλεκτροπαραγωγού, η οποία πλέον θα εκδίδεται μόνο από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και δεν θα σχετίζεται με την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση. Επιπλέον και σύμφωνα με τον νέο νόμο, εξαιρούνται:

 • από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας, τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα και σταθμοί βιομάζας / βιοαερίου ισχύος < 1MW, οι γεωθερμικοί σταθμοί ισχύος < 0,5MW, οι αιολικές εγκαταστάσεις < 100kW και οι σταθμοί ΣΗΘΥΑ < 1MWe.
 • από την υποχρέωση λήψης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα, οι σταθμοί βιομάζας / βιοαερίου και οι γεωθερμικοί σταθμοί ισχύος < 0,5MW, καθώς και οι αιολικές εγκαταστάσεις < 20 kW.

Στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας η DRAXIS προσφέρει Ολοκληρωμένη Υποστήριξη στον Σχεδιασμό και την Αδειοδότηση έργων ΑΠΕ και ειδικότερα Φωτοβολταϊκών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής. Συγκεκριμένα προσφέρει υπηρεσίες για:

 • Εκτίμηση Καταλληλότητας Χώρου εγκατάστασης
 • Τεχνοοικονομική Ανάλυση έργων για τις ανάγκες έκδοσης Άδειας Ηλεκτροπαραγωγού ή Εξαίρεσης από αυτήν, από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
 • Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις ανάγκες έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)
 • Τεκμηρίωση Ισχύος και Θέσης για τις ανάγκες έκδοσης Βεβαίωση Απαλλαγής από απόφαση Ε.Π.Ο.
 • Όροι Σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ
 • Αξιολόγηση σύμβασης με ΔΕΣΜΗΕ
 • Έκδοση Εγκρίσεων Εργασιών και Αδειών Λειτουργίας και Εγκατάστασης
 • Τεχνοοικονομική Μελέτη για ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο
 • Έρευνα Αγοράς και υποστήριξη στην προμήθεια εξοπλισμού
 • Υποστήριξη επίβλεψης έργων κατασκευής και σύνδεσης
Νέος νόμος για την επιτάχυνση των έργων ΑΠΕ. Υπηρεσίες Αδειοδότησης Φωτοβολταϊκών & έργων ΑΠΕ

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα