Νέα

20/07/2010 - Εφαρμογές Λογισμικού για ΔΕΥΑ

H DRAXIS προσφέρει μια πλατφόρμα εφαρμογών για Εταιρίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης με στόχο την αξιοποίηση της πληροφορίας και την ενοποίηση των συστημάτων λογισμικού που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα σε αυτές.

Βασισμένο σε προϋγμένες τεχνολογίες διαδικτύου και γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων, το λογισμικό απευθύνεται κυρίως στους χρήστες των ΔΕΥΑ με στόχο να τους παρέχει ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον παρακολούθησης του δικτύου και των επιχειρησιακών τους δεδομένων.

Το σύστημα είναι πλήρως διαδικτυακό και διασυνδέει πληροφορίες αναφορικά με:

  • Εξοπλισμό τηλεματικής - SCADA
  • Στοιχεία καταναλωτών
  • Αναφορές προβλημάτων
  • Έργα
  • Εντολές εργασίας
  • Διαχείριση παγίων και εξοπλισμού

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και δυνατότητα να δείτε LIVE το λογισμικό επιχειρησιακής παρακολούθησης εδώ.

Εφαρμογές Λογισμικού για ΔΕΥΑ

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα