Νέα

29/09/2010 - Εκτίμηση διασποράς ΠΟΕ για το έργο του αγωγού αργού πετρελαίου Burgas - Αλεξανδρούπολη.

Στο πλαίσιο της μελέτης που υλοποιεί η EXERGIA S.A και η ILF Consulting Engineers για την Trans-Balkan Pipeline B.V., η DRAXIS Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία την μελέτη εκτίμησης της διασποράς των Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (Volatile Organic Compounds) κατά την μεταφόρτωση αργού πετρελαίου από τον αγωγό Burgas - Αλεξανδρούπολη σε πετρελαιοφόρα πλοία, σε προκαθορισμένη περιοχή χωροθέτησης θαλάσσιας πλατφόρμας στο Βόρειο Αγαίο, καθώς και από την αποθήκευση του καυσίμου σε προκαθορισμένη περιοχή χωροθέτησης δεξαμενών βόρεια της Αλεξανδρούπολης. Η εκτίμηση έγινε με χρήση του μαθηματικού μοντέλου διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων AERMOD Modelling System.

Εκτίμηση διασποράς ΠΟΕ για το έργο του αγωγού αργού πετρελαίου Burgas - Αλεξανδρούπολη. Εκτίμηση διασποράς ΠΟΕ για το έργο του αγωγού αργού πετρελαίου Burgas - Αλεξανδρούπολη.

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα