Νέα

30/12/2010 - Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων κια Υγραερίου

Η DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε., έχοντας πολυετή εμπειρία στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και προμελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων με σκοπό την έκδοση ή τροποποίηση Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία νέων ή/και υφιστάμενων πρατηριών υγρών καυσίμων και υγραερίου και προσθήκη δεξαμενών υγραερίου.

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων κια Υγραερίου

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα