Νέα

26/01/2011 - Νέο έργο υπηρεσιών ειδικού επιστήμονα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg IVC «SHARP, Sustainable Hydro Assessment and Groundwater Recharge Projects»

Η ένωση των εταιριών ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.- ΔΡΑΞΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε. επιλέχθηκε ώστε να παρέχει υπηρεσίες ειδικού επιστήμονα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg IVC SHARP «Sustainable Hydro Assessment and Groundwater Recharge Projects».

Στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών η DRAXIS A.E. θα υποστηρίξει την ΠΔΜ στην υλοποίηση Πακέτου Εργασίας 3: «Ανταλλαγή εμπειριών πάνω σε καλές πρακτικές». Αντικείμενο του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας αποτελεί η ανταλλαγή καινοτόμων τεχνολογιών και βελτίωση της χάραξης πολιτικής σχετικά με τις πτυχές της διαχείρισης των υπόγειων υδάτων στο αποθεματικό και τη βελτίωση της ύδρευσης ποιότητας και της ποσότητας για τις μελλοντικές γενιές.

http://www.sharp-water.eu/network/external-experts

Νέο έργο υπηρεσιών ειδικού επιστήμονα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg IVC «SHARP, Sustainable Hydro Assessment and Groundwater Recharge Projects»

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα