Νέα

03/05/2011 - Νέο έργο μελέτης και επεξεργασίας δεδομένων παρακολούθησης ποιότητας υδάτων για τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα

Στην Ένωση Εταιριών Draxis Περιβαλλοντική Α.Ε.- Scientact Α.Ε. ανατέθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα το έργο Προμήθεια και Εγκατάσταση Τηλεμετρικών Σταθμών Παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων του θαλάσσιου περιβάλλοντος και Επεξεργασία Δεδομένων. Το έργο αποτελεί τμήμα του Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ» που χρηματοδοτείται από τον χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants).  Στο πλαίσιο του έργου η Draxis θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Μελέτη εγκατάστασης τηλεμετρικών σταθμών παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στην δυτική παράκτια ζώνη του Θερμαϊκού κόλπου, με τη χρήση εργαλείων υποστήριξης λήψης αποφάσεων σε GIS (πολυκριτηριακό μοντέλο χωρικής ανάλυσης)
  • Διαχείριση και ανάλυση δεδομένων τηλεμετρίας των εγκατεστημένων σταθμών τηλεμετρίας, με την εφαρμογή κατάλληλων στατιστικών μεθόδων και τη χρήση λογισμικού ανάλυσης χρονοσειρών και στατιστικής επεξεργασίας

 

 

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα