Νέα

01/02/2013 - Συμμετοχή στο έργο: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ»

Η DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε. ανέλαβε, ως υπεργολάβος της εταιρίας INFO TRIP Α.Ε., την υλοποίηση μέρους του έργου: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ»

Συγκεκριμένα, η DRAXIS ανέλαβε:

1. Την εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογής βελτιστοποίησης των δρομολογίων συλλογής των απορριμμάτων του Δήμου. Η εφαρμογή βασίζεται στο λογισμικό fleetroute που αντιπροσωπεύει για την Ελλάδα η DRAXIS.

2. Την εγκατάσταση και λειτουργία διαδραστικήςεφαρμογής υπολογισμού και παρουσίασης των αερίων εκπομπών και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη λειτουργία του στόλου των οχημάτων του Δήμου.

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα