Νέα

26/08/2013 - Νέο Έργο: "Σύστημα Διαχείρισης, Απομακρυσμένης Παρακολούθησης και Ολοκληρωμένων Συναλλαγών για το Δίκτυο Ύδρευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά"

Η DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε. ανέλαβε την υλοποίηση του έργου: "Σύστημα Διαχείρισης, Απομακρυσμένης Παρακολούθησης και Ολοκληρωμένων Συναλλαγών για το Δίκτυο Ύδρευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά"

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η υλοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης, Απομακρυσμένης Παρακολούθησης και Ολοκληρωμένων Συναλλαγών για όλο το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιώνύδρευσης προς τους πολίτες της περιοχής και εξοικονόμησης πόρων και χρημάτων από τον Δήμο. Με την ολοκλήρωση του έργου θα παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:

  1. Υπηρεσία απομακρυσμένης διαχείρισης των συνδέσεων / υδρομετρητών καταναλωτών και ενημέρωση για το δίκτυο ύδρευσης (βλάβες- διαρροές – προγραμματισμένες διακοπές κτλ)
  2. Υπηρεσία ηλεκτρονικών συναλλαγών για πληρωμή λογαριασμών και έκδοση δικαιολογητικών
  3. Υπηρεσία αποστολής και διαχείρισης αιτημάτων

 

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα