Νέα

24/10/2013 - Νέο Έργο: «Υπηρεσίες Συμβούλου – Τεχνική υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων στην επίβλεψη της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων» της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ

Η Ένωση εταιριών «HPC PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ - DRAXIS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε. - ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.» ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου – Τεχνική υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων στην επίβλεψη της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων» της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ.

Το αντικείμενο των υπηρεσιών του Συμβούλου αφορά στην υποβοήθηση της Ε.Γ.Υ αναφορικά με την εξασφάλιση της αποτελεσματικής, ομαλής και συστηματικής λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης. .

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα