Νέα

14/10/2009 - Επιτυχής ολοκλήρωση έργου GIS για το ΙΤΣΑΚ

Η DRAXIS ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής άντλησης πληροφοριών σχετικών με τις θέσεις επιταχυνσιογράφων στα πλαίσια του προγράμματος NERIES (Activity Number: JRA4)", του έργου με τίτλο «Network of Research Infrastructures for European Seismology» με ακρωνύμιο (NERIES), του ΙΤΣΑΚ.

Το έργο αφορούσε την Ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος και Διαδικτυακής Εφαρμογής για την αποθήκευση, διαχείριση και παρουσίαση (μέσω του παγκόσμιου ιστού) πληροφοριών σχετικών με τις θέσεις σταθμών επιταχυνσιογράφων στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο.

Διαδικτυακός Τόπος: http://quake.itsak.gr/NE5_monographs

 

 

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα