Νέα

12/10/2009 - Νέο Έργο για το Δήμο Λαμιέων

 Η DRAXIS ανέλαβε, από κοινού με την εταιρία ΓΝΩΣΙΣ COMPUTERS, την υλοποίηση του έργου «Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Λαμιέων», από το Δήμο Λαμιέων.Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και εγκατάσταση Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος που θα έχει σκοπό να παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών που σχετίζονται με γεωπληροφορικά δεδομένα, του Δήμου Λαμιέων προς τους Δημότες του.

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα