Νέα

20/08/2014 - Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογής για την διαχείριση έργων ελέγχου της ρύπανσης στην περιοχή της Μεσογείου

Η DRAXIS σε συνεργασία με την LDK Consultants αναλαμβάνει την υλοποίηση περιβαλλοντικής βάσης δεδομένων και εφαρμογής για την διαχείριση έργων ελέγχου της ρύπανσης στην περιοχή της Μεσογείου. Το έργο υλοποιείται για λογαριασμό του Union for the Mediterranean στο πλαίσιο της δράσης "Pollution reduction projects' regional selection tool for H2020".

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα