Νέα

11/01/2015 - Horizon 2020: Δύο νέα έργα για την DRAXIS

Δύο νέα ευρωπαϊκά έργα της DRAXIS εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία, Horizon 2020.

Το έργο “STEP: Societal and political engagement of young people in environmental issues" (H2020-YOUNG) έχει ως στόχο την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή μίας πλατφόρμας που θα προωθεί τη συμμετοχή των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε περιβαλλοντικά ζητήματα στην Ευρώπη. Το έργο, με συντονιστή την DRAXIS, θα ξεκινήσει την άνοιξη του 2015 και αναμένεται να έχει διάρκεια 30 μηνών. Η DRAXIS, εκτός από το συντονισμό του έργου, θα είναι υπεύθυνη και για την παρακολούθηση και ομαλή υλοποίηση των τεσσάρων πιλοτικών.

Το έργο "FATIMA: FArming Tools for external nutrient Inputs and water MAnagement" (H2020-SFS2) ήταν το μοναδικό που εγκρίθηκε στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα μεταξύ των 15 προτάσεων που υποβλήθηκαν. Στόχος του έργου είναι η αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση των γεωργικών πόρων για την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης των καλλιεργειών. Η DRAXIS είναι υπεύθυνη για το πακέτο εργασίας που αφορά την ανάλυση της αγοράς (business and marketing plans), τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου (dissemination), και την κατάρτιση των χρηστών (training).

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα