Νέα

02/03/2015 - FIWARE: Νέο έργο για την DRAXIS

Εγκρίθηκε πρόταση της DRAXIS στα πλαίσια του έργου FINODEX, ενός από τους 16 accelerators του FIWARE.

Πρόκειται για το έργο ENVI4ALL: Προσωποποιημένη πληροφόρηση σχετικά με τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης με βάση ανοιχτά δεδομένα και crowdsourcing τεχνικές”. Στα πλαίσια του έργου θα αναπτυχθεί μία εφαρμογή που θα επιτρέπει στους πολίτες να έχουν άμεση πρόσβαση σε προσωποποιημένη πληροφόρηση σχετικά με την τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε τοπικό επίπεδο. Η πληροφόρηση θα αφορά τόσο το παρόν, όσο και το παρελθόν και το μέλλον, ενώ θα γίνεται χρήση:

  • πολλαπλών πηγών ανοικτών δεδομένων για την ατμοσφαιρική ρύπανση
  • πληροφοριών σχετικών με την προσωπική αντίληψη των χρηστών για την παρούσα ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, που θα δηλώνουν οι ίδιοι οι χρήστες στην εφαρμογή.

 

Το έργο ξεκινάει στις 2 Μαρτίου 2015 και αναμένεται να έχει διάρκεια εννέα μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον accelerator FINODEX (FP7/2007-2013) στα πλαίσια του συμφωνητικού συνεργασίας υπ' αριθμόν 632838. 

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα