Νέα

08/07/2009 - Νέο έργο για τη ΝΑ Ροδόπης

Η DRAXIS ανέλαβε, από κοινού με τις εταιρίες INFO TRIP A.E. & DOTSOFT, την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου και Υπηρεσίες Προστιθέμενης αξίας ηλεκτρονικού τουρισμού στη ΝΑ ΡΟΔΟΠΗΣ», από το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση προηγμένων υπηρεσιών, πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών που θα παρέχονται σύμφωνα με την τοποθεσία των χρηστών (location-based) πάνω από τα ασύρματα δίκτυα πρόσβασης (hotspots) που θα εγκατασταθούν στο νομό Ροδόπης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα αναπτυχθούν υπηρεσίες καινοτόμου χαρακτήρα που στοχεύουν στην αναβάθμιση του τουριστικού-πολιτισμικού προϊόντος της  ΝΑ Ροδόπης.

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα