Νέα

27/03/2015 - Horizon 2020: Τέταρτο νέο έργο για την DRAXIS

Νέο έργο της DRAXIS εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση στα πλαίσια του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου της Ε.Ε. για μικρομεσαίες επιχειρήσεις “SME Instrument” που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Horizon 2020. Πρόκειται για την πλέον ανταγωνιστική δεύτερη φάση του νέου εργαλείου, στην θεματική ενότητα NMP-25-2014.

Το έργο ονομάζεται “iPIM: Development of an Intelligent Onshore Pipeline Integrity Monitoring System”, και σκοπός του είναι η ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση ενός πρωτοτύπου υψηλής τεχνολογίας για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το iPIM θα παρακολουθεί τους αγωγούς για τυχόν ρωγμές, διάβρωση και άλλα ελαττώματα, και θα στέλνει τις πληροφορίες μέσω ενός ασύρματου συστήματος επικοινωνίας στο κέντρο παρακολούθησης όπου οι βλάβες θα παρουσιάζονται σε ένα τρισδιάστατο χάρτη του αγωγού. Το iPIM θα βοηθήσει τους διαχειριστές των αγωγών στη λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων πριν από οποιοδήποτε πιθανό ατύχημα που μπορεί να προκύψει από τη ρήξη ενός αγωγού.

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα