Νέα

06/02/2015 - Περιβαλλοντικοί Στόχοι DRAXIS για το έτος 2015

Οι Περιβαλλοντικοί Στόχοι που τέθηκαν για το έτος 2014, εκπληρώθηκαν κατά 40% (2 στους 5 στόχους).

 

Ο στόχος της ανακύκλωσης 1,0 kg μπαταριών/εργαζόμενο, ανακύκλωσης συσκευασιών 80lt/εργαζόμενο και ανακύκλωσης χαρτιού 15 kg/εργαζόμενο δεν επετεύχθησαν. Αντίθετα ικανοποιήθηκε ο στόχος για 100% διάθεση προς ανακύκλωση ή αναγόμωση των μελανιών και με εξαιρετική επιτυχία ο στόχος μείωσης της συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας που άγγιξε το 13%.

 

Οι νέοι Περιβαλλοντικοί Στόχοι που ορίστηκαν για το έτος 2015 είναι αναθεωρημένοι προς το ρεαλιστικότερο και παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα, για την επίτευξη των οποίων η διοίκηση προτίθεται να διαθέσει όλους τους απαραίτητους πόρους.

 

Αντικειμενικός Σκοπός

Στόχος 2014

Τιμή 2014

Στόχος 2015

Ανακύκλωση μπαταριών

1,0 kg / εργαζόμενο

0,67 kg / εργαζόμενο

0,7 kg / εργαζόμενο

(αναθεώρηση στόχου)

Ανακύκλωση συσκευασιών

80 lt / εργαζόμενο

65 lt / εργαζόμενο

80 lt / εργαζόμενο

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Μείωση 3% συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας

Μείωση 13% της συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας

Μείωση 3% συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας

Ανακύκλωση χαρτιού

15 kg / εργαζόμενο

10 kg / εργαζόμενο

10 kg / εργαζόμενο

(αναθεώρηση στόχου)

Άδειες συσκευασίες μελανιών

100% διάθεση προς ανακύκλωση ή αναγόμωση μελανιών.

100% διάθεση προς ανακύκλωση

100% διάθεση προς ανακύκλωση ή αναγόμωση μελανιών.

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα