Νέα

29/07/2015 - Dissemination expert, Στέλεχος διαχείρισης επικοινωνίας και marketing για το τμήμα Περιβαλλοντικών ερευνητικών και ευρωπαϊκών έργων

Η Draxis Περιβαλλοντική ΑΕ (old.draxis.gr), καινοτόμος εταιρία στον κλάδο της Περιβαλλοντικής Πληροφορικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, επιθυμεί να προσλάβει:

Dissemination expert, Στέλεχος διαχείρισης επικοινωνίας και marketing για το τμήμα Περιβαλλοντικών ερευνητικών και ευρωπαϊκών έργων.

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Πτυχίο ΑΕΙ σε σχετικά αντικείμενα.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (MSc, PhD) επιθυμητός
 • Αποδεδειγμένη, τουλάχιστον 3 ετών, εμπειρία σε επικοινωνία ζητημάτων κατά προτίμηση σε περιβαλλοντικά αντικείμενα
 • Γνώσεις Marketing για εταιρίες υπηρεσιών πληροφορικής.
 • Άριστη γνώση αγγλικών και κατά προτίμηση και άλλων γλωσσών.
 • Δυνατότητα ταξιδιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Επιθυμητά Χαρακτηριστικά:

 • Εμπειρία στην συγγραφή προτάσεων, την υλοποίηση και τη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων όπως Η2020, FP7, CIP, LIFE+, INTERREG κλπ
 • Συνέπεια, επαγγελματισμός, ομαδικό πνεύμα, δυνατότητα απόδοσης κάτω από συνθήκες πίεσης
 • Ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες και την εφαρμογή τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Καθήκοντα:

 • Υποστήριξη και Ανάπτυξη επιστημονικών πεδίων στα πλαίσια ερευνητικών δραστηριοτήτων της εταιρίας.
 • Διαχείριση των έργων της εταιρίας: κατάρτιση αναφορών, εκπροσώπηση της εταιρίας σε συναντήσεις εργασίας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
 • Συγγραφή παραδοτέων στα αγγλικά και τα ελληνικά στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί  η εταιρία.

Η εταιρία μας προσφέρει:

 • Σύγχρονο, δυναμικό  και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρίες πολύπλευρης ανάπτυξης σε αντικείμενα αιχμής
 • Αμοιβή αναλόγως προσόντων και απόδοσης

Βιογραφικά στο email: hr@draxis.gr

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα