Νέα

29/07/2015 - Senior ΙΤ manager για το τμήμα Ερευνητικών και Ευρωπαϊκών έργων

Η Draxis Περιβαλλοντική ΑΕ (old.draxis.gr), καινοτόμος εταιρία στον κλάδο της Περιβαλλοντικής Πληροφορικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, επιθυμεί να προσλάβει:

Senior ΙΤ manager για το τμήμα Ερευνητικών και Ευρωπαϊκών έργων.

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Πτυχίο ΑΕΙ θετικών η/και πολυτεχνικών επιστημών ή/και επιστημών πληροφορικής.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (MSc, PhD) επιθυμητός
 • Αποδεδειγμένη, τουλάχιστον 3 ετών, εμπειρία σε εφαρμοσμένα IT αντικείμενα.
 • Γνώσεις UML, XML, programming, Object Oriented προγραμματισμού.
 • Ικανότητες Ανάλυσης προδιαγραφών, Διασφάλισης ποιότητας εφαρμογών.
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Δυνατότητα ταξιδιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Επιθυμητά Χαρακτηριστικά:

 • Εμπειρία στην συγγραφή προτάσεων, την υλοποίηση και τη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων όπως FP7, HORIZON 2020, CIP, LIFE+, INTERREG κλπ
 • Συνέπεια, επαγγελματισμός, ομαδικό πνεύμα, δυνατότητα απόδοσης κάτω από συνθήκες πίεσης
 • Ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες και την εφαρμογή τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Καθήκοντα:

 • Διαχείριση των έργων της εταιρίας: κατάρτιση αναφορών, εκπροσώπηση της εταιρίας σε συναντήσεις εργασίας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
 • Συγγραφή τεχνικών προτάσεων σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα με αντικείμενο εφαρμοσμένη πληροφορική στο χώρο του περιβάλλοντος.
 • Συγγραφή παραδοτέων στα αγγλικά και τα ελληνικά στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί  η εταιρία.
 • Συμμετοχή στην στρατηγική και την επικαιροποίηση της γνωσιακής βάσης της εταιρίας

Η εταιρία μας προσφέρει:

 • Σύγχρονο, δυναμικό  και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρίες πολύπλευρης ανάπτυξης σε αντικείμενα αιχμής
 • Αμοιβή αναλόγως προσόντων και απόδοσης

Βιογραφικά στο email: hr@draxis.gr

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα