Νέα

25/08/2015 - Horizon 2020: Δύο νέα έργα για την DRAXIS

Δύο νέα ευρωπαϊκά έργα της DRAXIS εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία, Horizon 2020.

Το έργο “hackAIR: Collective awareness platform for outdoor air pollution” (H2020-ICT-10) έχει ως στόχο την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή μιας ανοιχτής πλατφόρμας που θα δώσει την δυνατότητα σε κοινότητες πολιτών να παρακολουθούν την ποιότητα του εξωτερικού αέρα και να κινητοποιήσουν τα μέλη τους να μετρούν και να δημοσιεύουν μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η συλλογή των δεδομένων θα γίνεται από μετρήσεις υπαρχόντων σταθμών και ανοιχτά δεδομένα, εικόνες που απεικονίζουν τον ουρανό και φωτογραφήθηκαν από τους χρήστες, και χαμηλού κόστους open hardware. Το έργο, με συντονιστή την DRAXIS, αναμένεται να ξεκινήσει το 2016 και θα έχει διάρκεια 3 χρόνια. Η DRAXIS, εκτός από το συντονισμό του έργου, θα είναι υπεύθυνη και για την ανάπτυξη της εν λόγω πλατφόρμας.

Το έργο “APOLLO: Advisory platform for small farms based on earth observation” (H2020-EO) αποσκοπεί στην ανάπτυξη μίας εμπορικής πλατφόρμας που θα παρέχει ένα πακέτο συμβουλευτικών υπηρεσιών ειδικά σχεδιασμένων για να καλύψουν τις ανάγκες των μικρών γεωργών. Στα πλαίσια του έργου θα χρησιμοποιηθούν τελευταίας τεχνολογίας μεθοδολογίες για τον υπολογισμό των γεωργικών παραμέτρων βασιζόμενες σε δορυφορικά δεδομένα. Οι υπηρεσίες του APOLLO αναμένεται να είναι οικονομικά προσιτές εξαιτίας της πρόσβασης σε δωρεάν και ανοιχτά δεδομένα του Copernicus. Συντονιστής του έργου είναι η DRAXIS, η οποία είναι επίσης υπεύθυνη για την ανάπτυξη της πλατφόρμας.  

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα