Νέα

03/08/2009 - Νέο έργο για το Δήμο Βέροιας

Η DRAXIS ανέλαβε, υπεργολαβικά από την εταιρία IMC Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνιών Α.Ε., την υλοποίηση μέρους του έργου: «Ανάπτυξη έξυπνου οικισμού στην πόλη της Βέροιας του Δήμου Βέροιας της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την ονομασία "Έξυπνος Οικισμός Κέντρου Βέροιας"», της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, η DRAXIS ανέλαβε την ανάπτυξη των Υπηρεσιών Υποστήριξης Τουριστών.

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα