Νέα

18/11/2015 - Horizon 2020: Nέο έργο για την DRAXIS

Ακόμα ένα έργο της DRAXIS, το όγδοο στη σειρά, εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση στα πλαίσια του προγράμματος της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία, Horizon 2020.

Το έργο "RECAP-Personalised public services in support of the implementation of the CAP" (H2020-INSO-1) έχει ως στόχο να προσφέρει στους γεωργούς ένα υποστηρικτικό εργαλείο που θα τους βοηθήσει να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς που επιβάλλονται από την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), παρέχοντάς τους εξατομικευμένη πληροφόρηση σχετικά με την ερμηνεία των περίπλοκων κανονισμών καθώς και έγκαιρη προειδοποίηση για πιθανές παραβιάσεις. Το RECAP προτείνει μία μεθοδολογία για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της διαδικασίας παρακολούθησης της συμμόρφωσης των γεωργών με την ΚΓΠ μέσω μίας cloud πλατφόρμας. Η πλατφόρμα αυτή θα κάνει χρήση ενός μεγάλου όγκου δημόσια διαθέσιμων δορυφορικών δεδομένων, καθώς και δεδομένων που παρέχονται από τους ίδιους τους γεωργούς μέσω των κινητών τους συσκευών (κινητών και tablets). Η DRAXIS εκτός από συντονιστής του έργου είναι υπεύθυνη για την ενοποίηση των υπηρεσιών και την προσαρμογή τους στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα