Νέα

02/06/2016 - RECAP- Press Releases

5/05/2016 - RECAP: Καινοτόμος πλατφόρμα για την Κοινή Αγροτική Πολιτική

Με σύμμαχο την τεχνολογία και την εμπειρία δώδεκα εταίρων από έξι χώρες, ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Έργο RECAP. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και η πιλοτική εφαρμογή μιας καινοτόμου πλατφόρμας για την παρακολούθηση εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό αρχείο:

Σχετικά αρχεία:

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα