Η εταιρία

Η DRAXIS ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2000, με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον ευρύτερο τομέα του περιβάλλοντος. Έχοντας στο δυναμικό της έμπειρους και εξειδικευμένους επιστήμονες - μηχανικούς, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα εκπόνησης μελετών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε περιβαλλοντικά θέματα. Τα κύρια χαρακτηριστικά, που διαφοροποιούν και χαρακτηρίζουν την DRAXIS σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρει στον τομέα του περιβάλλοντος, είναι:

  1. Η χρήση νέων τεχνολογιών 
  2. Το επιστημονικό εύρος του ανθρώπινου δυναμικού, που καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων στον τομέα του περιβάλλοντος (περιβαλλοντολόγοι, μηχανικοί, γεωλόγοι, δασολόγοι, πολεοδόμοι, συγκοινωνιολόγοι, οικονομολόγοι, αναλυτές - προγραμματιστές).


Η DRAXIS είναι πιστοποιημένη από τις 13 Ιουλίου 2005, σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008 και από τις 16 Νοεμβρίου 2006, σύμφωνα με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 (TUV AUSTRIA HELLAS).

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/