Ιστορικό

Η DRAXIS (ΔΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.) ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2000, με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Πληροφορικής Περιβάλλοντος.

Η επιτακτική ανάγκη παροχής υπηρεσιών υψηλών τεχνικών προδιαγραφών στον ευρύτερο τομέα του περιβάλλοντος, αποτέλεσαν το εφαλτήριο για την ανάπτυξη και χρήση μιας σειράς νέων τεχνολογιών πληροφορικής. Έτσι, η ανάπτυξη Περιβαλλοντικών Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογών οι οποίες συνδυάζουν τεχνολογίες Διαδικτύου και κοινωνικών δικτύων μαζί με άλλες τεχνολογίες μετρήσεων και GIS είναι μία από τις βασικές δραστηριότητες της DRAXIS, τόσο ως αυτόνομα συστήματα λήψης απόφασης και παρακολούθησης, όσο και ως εργαλεία περιβαλλοντικού σχεδιασμού και  δημιουργίας πολιτικών.

 

Η εταιρία είναι δομημένη σε τρεις τομείς:

  • Τομέας Περιβαλλοντικής Συμβουλευτικής και Μελετών, R&D
  • Τομέας Εφαρμογών Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας και Πληροφορικής, ICT
  • Τομέας προώθησης επιστημονικών προϊόντων τεχνολογίας σχετικών με το περιβάλλον και τις αγροτικές εφαρμογές MARKET


Η DRAXIS δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα. Η δέσμευση και η συνεχής προσπάθεια για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους συνεργάτες / πελάτες μας είναι μια συνεχής διαδικασία, η οποία αποτελεί τον πυρήνα της αποστολής μας και καταδεικνύει τη φιλοσοφία μας. Έχοντας αυξημένη επαγγελματική ηθική και ακολουθώντας αυστηρές αρχές η DRAXIS έχει κατοχυρώσει τη δική της ξεχωριστή παρουσία στο χώρο.  

Υπηρεσίες άριστης ποιότητας, υψηλή περιβαλλοντική επίδοση και ασφάλεια πληροφοριών εξασφαλίζονται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζεται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008 (Διαχείριση Ποιότητας) και ISO 14001:2004 (Περιβαλλοντική Διαχείριση).

 

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα