Υποδομή

Το ανθρώπινο δυναμικό της DRAXIS σε συνδυασμό με την άρτια υλικοτεχνική υποδομή της εταιρίας, εξασφαλίζει ποιότητα και αμεσότητα στις υπηρεσίες που παρέχει.

Η εταιρία διαθέτει ευρύ δίκτυο συνεργατών που εξειδικεύεται αφενός σε περιβαλλοντικά, ενεργειακά και αγροτικά θέματα και αφετέρου σε θέματα εφαρμοσμένης πληροφορικής και περιβαλλοντικής τεχνολογίας. 

Επιπρόσθετα, η εταιρία διαθέτει μία σειρά από εξειδικευμένα προγράμματα εφαρμογών. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

  • Προγράμματα ανάπτυξης λογισμικού
  • Λογισμικό τηλεπισκόπησης
  • Μοντέλα εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Μοντέλα εκτίμησης επικινδυνότητας
  • Λογισμικό Βάσεων Δεδομένων
  • Εφαρμογές γραφείου και διαχείρισης έργων

Τέλος, έχουν αναπτυχθεί Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

  • Εκπομπές αερίων ρύπων από ανθρωπογενείς και βιογενείς πηγές
  • Μετεωρολογικά δεδομένα και δεδομένα ρύπανσης
  • Εθνική και ευρωπαϊκή, περιβαλλοντική νομοθεσία

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα