Εμπειρία

H DRAXIS έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού και γεωπληροφορικής. Η εταιρία δραστηριοποιείται με επιτυχία στην Ελλάδα, στην Κύπρο και τα Βαλκάνια όπου και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία σύνθετα έργα και μελέτες που την καθυστούν πρωτοπόρα στους τομείς δρασηριότητάς της. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα έργα της εταιρίας για τους βασικούς άξονες δραστηριότητας. 

 

 

Εμπειρία Εμπειρία Εμπειρία Εμπειρία

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα