Προσωπικό


 • Κοσμίδης Ευάγγελος - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

  Δρ. Φυσικός Περιβαλλοντολόγος με υπερδεκαετή εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικής πληροφορικής. Έχει συμμετοχή σε πλήθος ερευνητικών έργων, έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 100 επιστημονικά συνέδρια και έχει 30 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά. 

  Κοσμίδης Ευάγγελος
 • Συμεωνίδου Μάχη - Project Manager, Υπεύθυνη Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

  Δρ. Γεωργο-οικονομολόγος, έχει σπουδάσει στη Σχολή Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεγάλη εμπειρία στην υποβολή και την υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Στην Εταιρία απασχολείται ως υπεύθυνη διαχείρισης όλων των συγχρηματοδοτούμενων  έργων που υλοποιεί η εταιρεία.

  Συμεωνίδου Μάχη
 • Παύλου Ιωάννα - Υπεύθυνη Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

  Οικονομολόγος, πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Πληροφορική & Διοίκηση, του Α.Π.Θ. Έχει σημαντική εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης έργων, κατάρτιση προϋπολογισμών και επιχειρηματικών σχεδίων, παρακολούθηση δαπανών και κατάρτιση οικονομικών εκθέσεων, προγραμματισμό και εσωτερικό έλεγχο πόρων. Στην εταιρεία απασχολείται ως υπεύθυνη Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

  Παύλου Ιωάννα
 • Πεκάκης Παντελής - Υπεύθυνος Περιβαλλοντικών Μελετών

  Μηχανικός Περιβάλλοντος με εμπειρία σε τεχνολογίες περιβάλλοντος, καθώς και σε συμβουλευτική και μελετητική δραστηριότητα σε περιβαλλοντικά θέματα. Στην Εταιρεία  απασχολείται ως Μηχανικός Περιβάλλοντος, σύμβουλος νέων τεχνολογιών περιβάλλοντος με αντικείμενο την εκπόνηση Περιβαλλοντικών Μελετών (Μ.Π.Ε, Π.Π.Ε κ.α) και είναι Υπεύθυνος για τη διατήρηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2004).

  Πεκάκης Παντελής
 • Τεκές Σταύρος - Υπεύθυνος Έργων Πληροφορικής Περιβάλλοντος

  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ με Master στα Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα. Έχει εκτενή εμπειρία στην ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση πληροφορικών συστημάτων, με εξειδίκευση στα συστήματα πολλαπλών επιπέδων (multi-tier), βάσεις δεδομένων σε internet και desktop εφαρμογές. Έχει συντονίσει, επιβλέψει και συμμετάσχει σε πολλά έργα πληροφορικής. Τα τελευταία πέντε χρόνια εργάζεται στην εταιρία ως σύμβουλος πληροφορικής με  βασικές αρμοδιότητες τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, την ανάπτυξη λογισμικού, αρχιτεκτονική συστημάτων και τέλος την ανάλυση και σχεδιασμό πληροφορικών συστημάτων.

  Τεκές Σταύρος
 • Κερατίδης Χριστόδουλος - Σύμβουλος Ερευνητικών Έργων

  Χημικός Μηχανικός και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Μηχανική Περιβάλλοντος. Έχει σημαντική εμπειρία στην υποβολή προτάσεων και υλοποίηση έργων σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης και υποστήριξης της Καινοτομίας. Στην εταιρία απασχολείται ως Σύμβουλος Ερευνητικών Έργων.

  Κερατίδης Χριστόδουλος
 • Συροπούλου Παναγιώτα - Ερευνήτρια

  Φυσικός και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Φυσική Περιβάλλοντος, του Α.Π.Θ. Έχει ασχοληθεί με τη διαχείριση περιβαλλοντικών προβλημάτων, τη μελέτη της ποιότητας του αέρα και τις επιπτώσεις στην υγεία. Στην εταιρία απασχολείται ως ερευνήτρια, συμμετέχοντας στην κατάθεση ερευνητικών προτάσεων, και στην υλοποίηση και διαχείριση των Ευρωπαϊκών και εθνικών έργων. 

  Συροπούλου Παναγιώτα
 • Βατζιανίδου Κωνσταντίνα - Γραμματεία

  Η κα Βατζιανίδου, είναι υπεύθυνη για τη γραμματειακή υποστήριξη της εταιρείας.

  Βατζιανίδου Κωνσταντίνα
 • Θωμά Ασπασία - Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης: Ενέργεια

  Διεθνολόγος με μεταπτυχιακό στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία από το πανεπιστήμιο του Sussex, Μεγάλη Βρετανία. Εξειδίκευση στις στρατηγικές ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία μέσω της καινοτομίας. Διεθνής εμπειρία σε εταιρείες στο χώρο της διερεύνησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων όπου ανέπτυξε και διέδωσε επιχειρηματικά καινοτόμες τεχνολογίες. Δημοσιεύσεις σε θέματα ενεργειακής γεωπολιτικής στο World Energy Magazine.

  Θωμά Ασπασία
 • Κωτσόπουλος Στυλιανός - Senior Researcher Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Έργα

  Ο κ. Στυλιανός Κωτσόπουλος είναι Γεωπόνος κατεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής, απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. και κάτοχος Μ.Δ.Ε. Γεωργικής Μηχανικής και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Στην εταιρία απασχολείται ως Senior Researcher στην υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων.

  Κωτσόπουλος Στυλιανός
 • Τσιούτσια Ιφιγένεια – Μαρία - Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

  Πτυχιούχος του τμήματος Πληροφορικής και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Πληροφορική και Διοίκηση, του Α.Π.Θ. Έχει ασχοληθεί με τα Ευρωπαϊκά Έργα Καινοτομίας & Τεχνολογίας. Στην εταιρία εργάζεται ως Σύμβουλος ερευνητικών προτάσεων, συμμετέχοντας στην υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών και εθνικών έργων. 

  Τσιούτσια Ιφιγένεια – Μαρία

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Πρόσφατα έργα