Τίτλος έργου
Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Περιβάλλοντος στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2006
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
ΔΕΗ ΑΕ
61%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
ENVECO Α.Ε., ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ:DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
27/05/2005
31/08/2006
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών για το περιβαλλοντικό τμήμα του Λιγνιτικού Κέντρου της Δυτ. Μακεδονίας της ΔΕΗ ΑΕ. Το έργο περιλαμβάνει:

-Σχεδιασμό της Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων

-Εφαρμογή της Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων πολλαπλών χρηστών σε ArcGIS με ArcSDE σε ένα Oracle RDBMS

-Προετοιμασία στοιχείων (μετασχηματισμός από το CAD, επαναπροβολή)

-Δημιουργία των δεδομένων raster από τις αεροφωτογραφίες και τα στοιχεία τηλεπισκόπησης

-Προσαρμογή του περιβάλλοντος ArcGIS

-Ανάπτυξη της εφαρμογής εισαγωγής δεδομένων

-Ανάπτυξη των εργαλείων για την ανάλυση στοιχείων GIS

Υπηρεσίες που παρείχαμε

- Σχεδιασμός και ανάπτυξη Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων

- Ανάπτυξη εφαρμογής GIS

- Ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων χωρικής ανάλυσης

Σχετικά αρχεία