Τίτλος έργου
Προσαρμογή του Στατιστικού Συστήματος Ρουμανίας (Consolidation of Romanian Statistical System EuropAid/119795/D/SV/RO)
Κατηγορία
Περιβαλλοντική Πληροφορική
Έτος
Πελάτης
2007
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
PHARE/RO
16%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: DRAXIS
Ρουμανία
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
14/04/2006
30/09/2007
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Εναρμόνηση του Στατιστικού Συστήματος της Ρουμανίας σύμφωνα με τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας.Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει την διεξαγωγή έρευνας και την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τους παρακάτω τομείς:

1. Νέες τεχνολογίες

2. Κοινωνική έρευνα

3. Συγκοινωνίες

4. Περιβάλλον

Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκε και ηλεκτρονικό διαδικτυακό κατάσταση για την πρόσβαση του κοινού στη στατιστική πληροφορία

Υπηρεσίες που παρείχαμε

- Σχεδιασμός και ανάπτυξη βάσης δεδομένων

- Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης δεδομένων

- Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης χρηστών

- Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτυακών ερωτηματολογίων

- Ανάπτυξη εφαρμογής ανάλυσης στατιστικής πληροφορίας

Σχετικά αρχεία