Τίτλος έργου
Προμήθεια ψηφιακού ορθοφωτοχάρτη της νήσου Σύρου
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2006
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
100%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
07/07/2006
31/07/2006
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Προμήθεια ψηφιακού ορθοφωτοχάρτη της νήσου Σύρου

Υπηρεσίες που παρείχαμε

Προσαρμογή και προμήθεια ψηφιακού ορθοφωτοχάρτη της νήσου Σύρου

Σχετικά αρχεία