Τίτλος έργου
Προμήθεια ψηφιακού ορθοφωτοχάρτη της νήσου Πάρου
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2007
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
Δήμος Πάρου
100%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
28/12/2006
08/03/2007
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Προμήθεια ψηφιακού ορθοφωτοχάρτη της νήσου Πάρου

Υπηρεσίες που παρείχαμε

Προσαρμογή και προμήθεια ψηφιακού ορθοφωτοχάρτη της νήσου Πάρου

Σχετικά αρχεία