Τίτλος έργου
Προμήθεια βάσης δεδομένων της νήσου Πάρου (γεωγραφικών –δορυφορικών) σε λογισμικό GIS
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2007
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
Δήμος Πάρου
100%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
28/12/2006
08/03/2007
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Προμήθεια βάσης δεδομένων της νήσου Πάρου (γεωγραφικών -δορυφορικών) σε λογισμικό GIS

Υπηρεσίες που παρείχαμε

Ανάπτυξη και προμήθεια βάσης δεδομένων της νήσου Πάρου (γεωγραφικών -δορυφορικών) σε λογισμικό GIS

Σχετικά αρχεία