Τίτλος έργου
Πληροφοριακό Σύστημα Προβολής Πολεοδομικού Αποθέματος Ερμούπολης
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2007
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
100%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
28/07/2006
28/07/2007
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Πληροφοριακό Σύστημα Προβολής Πολεοδομικού Αποθέματος  Ερμούπολης

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος Προβολής Αξιόλογου Πολεοδομικού Αποθέματος, Πολιτιστικού και Τουριστικού Ενδιαφέροντος του Δ.Ερμούπολης που περιλαμβάνει:

Προβολή Αξιόλογου Πολεοδομικού Αποθέματος:

Αξιόλογα -Διατηρητέα Μνημεία (Βιομηχανικά, Δημόσια και Ιδιωτικά)

Αξιόλογοι-Διατηρητέοι Δρόμοι

Αξιόλογες-Διατηρητέες Πλατείες

Προβολή Αξιόλογου Πολιτιστικού και Τουριστικού Ενδιαφέροντος:

Αξιόλογα πολιτιστικά στοιχεία (Ιεροί τόποι, πολεοδομική επίπλωση, παλαιά αγορά, φυσικά στοιχεία, προοπτικές θέας κ.α.)

Πολιτιστικές διαδρομές

Τουριστικές υποδομές

 

Υπηρεσίες που παρείχαμε

 

1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

2. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΒΔ)

4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ GIS (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

5. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (test event)

Σχετικά αρχεία